Zarząd PTS - Oddział w Łodzi

Skład zarządu PTS O/Łódź na kadencję 2014-2018

1. prof. Beata Dejak- prezes

2. dr Marzena Kacprzak-Ogłuszka -wiceprezes

3. dr Piotr Ślusarski - sekretarz

4. dr Katarzyna Góra - sekretarz

5. prof. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska - skarbnik

6. dr Aneta Doliwa -Augustowska

7. dr Patrycja Proc

8. dr Lesław Pypeć

9. dr Krzysztof Drobnik

10. dr Katarzyna Olczak

Komisja Rewizyjna PTS O/Łódź

1. dr n.med. Piotr Fabjański

2. dr n.med. Joanna Kunert

3. dr n.med. Aleksandra Palatyńska-Ulatowska

Sąd Koleżeński PTS O/Łódź

1. prof. Danuta Piątowska

2. prof. Elżbieta Pawłowska

3. prof. Joanna Szczepańska

Delegaci na Walne Zebranie Zarządu Głównego:

1. prof. Beata Dejak

2. prof. Joanna Szczepańska

3. prof. Elżbieta Pawłowska

4. dr Marzenna Kacprzak-Ogłuszka

5. dr Piotr Ślusarski

 

NEWSLETTER

ABY OTRZYMYWAĆ NAJNOWASZE INFORMACJE ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

CZASOPISMA

CZŁONKOWIE PTS ODDZIWAŁ W ŁÓDZI OTRZYMUJĄ ROCZNĄ PRENUMERATĘ CZASOPISMA

PRZEJDŹ DO CZASOPISM

CZŁONKOSTWO

SPRAWDŹ JAK DOŁĄCZYĆ DO POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO O/ŁÓDŹ

CZYTAJ WIĘCEJ